lördag 20 december 2014

Trönö gamla kyrka

 
Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet


 
Altarskåp med Katarina av Vadstena och St Lars

 
Ett verk av Haaken Gulleson

 
St Markus på predikstolen från 1600-talet

 
Moses

 
Madonna av Haaken Gulleson
 
 
Ett verk från 1500-talets början


 
St Johannes

 
Triumfkrucifix från 1400-talets början

 
Ett av valven

 
Interiör med votivskepp

 
Vackert slitna stenar i entregolvet


 
En av stigluckorna


 
Den vackra klockstapeln


 
Igensatt ursprunglig västdörr

 
Anonym grav

 
Här vilar en bror till Nathan Söderblom


 
Fotografier från den 16 augusti 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar