onsdag 30 december 2015

Ödehus från de första månaderna 2015.

 
De flesta finns som egna inlägg i bloggen med många
foton

 
En gammal kolugn

 
Ett stort ödehus i en f d industriort

 
En öde bagarstuga

 
En gammal skola

 
Ett ödehus

 
Ett ödehus

 
Ödehus

 
stort ödehus
 
 
Ödehus med verkstad

 
stort ödehus

 
Öde bagarstuga

 
Ödehus i ett f d stationssamhälle

 
Litet ödehus

 
Öde ålderdomshem

 
Ödehus med grävmaskin

 
Ödehus

 
Välfyllt ödehus

 
Stort ödehus

 
F d café

 
Ödehus i skogen

 
Ödehus i f d stationssamhälle

 
Ett gammalt båtsmanstorp

 
Ödehus

 
Öde fritidshus