lördag 25 maj 2019

Öde eternithus


Från detta håll kan man inte se husetFarstun


Till höger badrummet


Farstun igen


Köket


Ett rum 
Ett annat rum
Bokhyllan med nästan enbart kristen uppbyggelselitteratur


Trappan upp
Ett stovrumInsulin


Ett annat sovrum


Det stora sovrummet
En skrubb


Fotograferat den 15 maj 2019

fredag 17 maj 2019

Ödehus som förefaller ha lämnats för 18 - 19 år sedan


Husets framsida
En blick in i källaren


Köket
Ett rum
Vardagsrummet
Stereoanläggningen


En av skivorna


Trappan upp


Övre hall


Ett av rummen


VåtutrymmeSovrumBarnkammareEn skrubb


Massor av burkar som borde ha pantatsÅter i köketSoda stream


Fotograferat den 15 maj 2019