fredag 27 juli 2018

Övergivet torp

En namnskylt på gaveln - kanske var detta en banvaktsstuga som flyttats

Fotograferat den 13 juni 2018

torsdag 19 juli 2018

Ödehus som även varit affär


Ett något lutande reveterat timmerhus
Brunnen
Köket


Ett rum

F d butikslokal

Av någon anledning fanns här massor med dessa vykort med motiv från Linköping


Trappan upp men den ville vi icke beträda


I hörnet ligger ingången till butiken.

Fotograferat den 13 juni 2018