lördag 19 oktober 2013

torsdag 17 oktober 2013

Försvunnen krontorparby i Åsele

 
Rester efter ett torp, en kulle och en vedspis

 
En emaljerad vedspis

 
Modern, med ugnstermometer

 
Norrhult är märket

 
Detta är vad som blir kvar av oss, en kulle...

 
Några tegelstenar...

 
en jordkällare...

 
och en stenmur, ett gigantiskt arbete

 
Ett annat torp, där står skorstensstocken kvar


 
En lika fin vedspis. Någon har sökt skydda den från regn och rost

 
Pottan lämnades kvar


 
Ventilationsgaller

 
Norrahammar står det på sotluckan

 
Vid ett tredje torp finns bara enstaka rester

 
En brunn,


 
litet bråte,

 
ett hjul,

 
några hinkar,

 
och en bit av en spade.
Här bodde på 30-talet ca 30 människor.

Rundvandring i Jädraås

 
Slaggsten


 
Härligt gammalt glas
 
Hyttan

 
Dammluckor