fredag 21 augusti 2015

Öde hus med uthus

 
Grått ser det ut

 
På de sidor av huset som inte blivit solbelysta ser
man att färgen tidigare var gul

 
Trappan har ruttnat


 
En bit därifrån står uthuset 
Interiören har blivit en lövskog 
Man skulle kunna vitsa till det och säga att det nog
är en stamfastighet men så roligt skall vi inte ha.
 
Fotografier från den 17 augusti 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar