söndag 9 mars 2014

Nedlagd Konsum-butik i det inre av Ångermanland

 
På förekommen anledning vill jag meddela att jag icke sysslar med UE - Urban Exploration. Urban kommer från latinet Urbs (stad) och efter 45 år i storstad har jag flyttat mig till glesbygd i Norrland där jag istället försöker dokumentera försvinnande miljöer. Denna gång fann jag denna nedlagda Konsumbutik i ca 3 dm snö.
 

 
En inledande cirkelmanöver runt huset

 
På sidan finns ingången till en bostadslägenhet på övre våningen


 
Vi vandrar vidare, runt uthuset

 
Inga väggar är riktigt lodräta längre

 
Bakdörren till butiken

 
Inne råder kaos

 
Ett långt gånget förfall

 
Trappan till lägenheten däruppe är obrukbar

 
Men kvar står en gammal strömmingsbukr

 
En kvarlämnad tidning från oktober 1987 men nog förefaller det som om det var längre sedan som huset övergavs

 
En blick ut mot uthuset

 
Husets västra vägg har börjat krokna betänkligt

 
En interiör av uthuset


 
Också uthusinteriör med ett skrivbord och en soptunna

 
Föreståndarens ingång

 
Frontalvy - nog borde skylten ha bestått av bokstäver i grönt som på andra gamla butiker, eller hur?

 
Butikslokalen

 
Det lär inte dröja innan huset faller samman helt

 
Skorstenen har redan rasat in

 
Slitna gardiner flaggar i vinddraget

 
Takarmatur i butiken
 
Vackert smitt järnräcke blir sista bilden

1 kommentar: